本书可供借阅.

( 1 / 1 unit )

借阅期限(天): 7
Loceng Angin dari Jogja

著者 Maskiah Masrom

出版者 - Pelangi ePublishing Sdn. Bhd.

分类 - 小说

Buku ini adalah sesuai untuk kanak-kanak berumur 12 dan ke atas. Menghimpunkan cerpen-cerpen yang pernah dinobatkan sebagai pemenang hadiah sastera, dan kebanyakannya pernah tersiar dalam majalah Dewan Sastera. Karya-karya yang dipaparkan bertemakan hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam semula jadi, isu kekeluargaan dan pergolakan sosial, serta pembangunan insan, yang mencerminkan pandangan penulis yang kritis dan bijaksana dalam menangani kerencaman isu manusiawi.  

请登录以借阅书籍.