本书可供借阅.

( 1 / 1 unit )

借阅期限(天): 7
Masteri Dengan Komik Sejarah Tingkatan 2 Jilid 2

著者 Penerbitan Pelangi Sdn Bhd

出版者 - Pelangi ePublishing Sdn. Bhd.

分类 - 幼儿

Siri Masteri Dengan Komik diterbitkan khas bagi membantu murid dalam proses pembelajaran sejarah. Persembahan kandungan melalui komik membolehkan murid memahami kandungan dengan senang. Peta Memori membolehkan murid mengingati fakta dengan mudah. Teknik Menjawab Soalan mengukuhkan hasil pembelajaran dan menyediakan murid dalam menghadapi peperiksaan. Terdapat 3 jilid dalam setiap tingkatan.

请登录以借阅书籍.